شعر توبه
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ مهر ،۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

خبروصل تودل بهر چه بستم توبه

بی یاد توهرجاکه نشستم توبه

درحضرت تو توبه شکستم صد بار

زین توبه که صد بارشکستم توبه

از بس که شکستم وبستم توبه

فریاد همی کند زدستم توبه

دیروز به توبه ای شکستم ساغر

امروز به ساغری شکستم توبه